Abstrak

Sa araw na ito ating alamin ang tungkol sa abstrak. Tara na at sabay sabay tayong matuto.

Abstrak ay isang uri ng lagom na karaniwang ginagamit sa pagsulat ng mga akademikong papel tulad ng tesis, papel na siyentipiko, at teknikal lektyur, at mga report. Ito ay kadalasang bahagi ng isang tesis o disertasyon na makikita sa unahan ngpananaliksik pagkatapos ng title page o pahina ng pamagat. Naglalaman din ito ng pinakabuod ng boung akdang akademiko o ulat. 

Ayon kay Philip Koopman (1997), bagamat ang abstrak ay maikli lamang, tinataglay ang mahalagang elemento o bahagi ng sulating akademiko tulad ng Introduksyon, mgakaugnay na literatura, metodolohiya, resulta at konklusyon.

Nilalaman nito:

 · Rationale- Nakapaloob dito ang Layunin at Suliranin ng Pag-aaral· Saklaw at Delimitasyon· Resulta at Konklusyon

Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat

· Lahat ng mga detalye o kaisipang ilalagay rito ay dapat makikita sa kabuoan ng papel;ibig sabihin, hindi maaring maglagay ng mga kaisipan o datos na hindi binanggit saginawang pag-aaral o sulatin.· 

Iwasan ang statistical figures o table sa abstrak sapagkat hindi ito nangangailanganng detalyadong pagpapaliwanag na magiging dahilan para humaba ito.· Iwasan ang paggamit ng sariling opinyon sa pagsulat ng abstrak· Dapat ito ay naka dobleng espasyo· Gumamit ng mga malinaw at direktang mga pangungusap. Huwag maging maligoy sapagsulat nito.· Maging obhetibo sa pagsulat. Ilahad lamang ang mga pangunahing kaisipan at hindidapat ipaliwanag ang mga ito.· Higit sa Lahat ay gawin itong maikli ngunit komprehensibo kung saan mauunawaanng babasa ang pangkalahatang kahulugan.

Elemento ng Abstrak:

1. Kailangan ay may malinaw na pakay o layunin ang isang manunulat. Angpagkakaroon ng elementong ito ay nagbibigay ng interes sa isang mambabasa para ito ay mahikayat na basahin ang gawa ng isang manunulat.

2. Mayroong malinaw katanungan na dapat mabigyan ng konkretong kasagutan sapagsulat ng abstrak. Makapagbigay ng malinaw na kasagutan o tugon sa paramagamit ng mga mambabasa.3. Mayroong presensiya ng metodolohiya na ginagamit sa kabuuan ng abstrak.Magkaroon ng sariling istilo o pamamaraan ng panulat.

2. Mayroong malinaw katanungan na dapat mabigyan ng konkretong kasagutan sapagsulat ng abstrak. Makapagbigay ng malinaw na kasagutan o tugon sa paramagamit ng mga mambabasa.3. Mayroong presensiya ng metodolohiya na ginagamit sa kabuuan ng abstark.Magkaroon ng sariling istilo o pamamaraan ng panulat.

3.Mayroong presensiya ng metodolohiya na ginagamit sa kabuuan ng abstrak.Magkaroon ng sariling istilo o pamamaraan ng panulat.

4. Mayroong resulta na mababasa sa buod ng abstrak. Mula sa inilapat na katanungano problema sa abstrak na sulatin ay magkaroon ng direktibang sagot u tugon paramapunan ang kabuuan ng nasabing sulatin.5. Mayroon itong implikasyon na makikita at magagamit ng bumasa ng abstrak. Mgaaral na balang araw ay magagamit ng bumasa ng akda ng isang manunulat.

Mga Katangian ng Abstrak

1. Binubuo ng 200-250 na salita.2. Gumagamit ng mga simpleng pangungusap.3. Walang impormasyong hindi nabanggit sa papel4. Nauunawan ng target na mambabasa.5. Pangungusap na simple, nakatayo bilang isang yunit ng impormasyon at madalingintindihin.6. Kumpleto ang mga bahagi.

Mga Hakbang sa Pagsulat ng Abstrak

1. Basahin muli ang papel.2. Isulat ang unang draft ng papel.3. I-rebisa ang unang draft.4. I-proofread ang unang draft.

Uri ng AbstrakDeskriptibong Abstrak

-Ito ay maiksi lamang na uri ng sulatin. Binubuo lamang ito ng isang daano kulang isang daan na mga salita. Walang konkretong buod o resulta ng isangsulatin ang mababasa sa uri ng abstrak na ito.-Maihahalintulad lamang ito na parang isang plano lamang na dapat nasundan ng isang manunulat.

Impormatibong Abstrak

-Marami sa mga abstrak na sulatin ay inpormatibo ang uri. Halos lahat ngelemento ng abstrak na sulatin ay napaloob sa impormatibong uri. Detalyado atmalinaw ang mga inpormasyon na makikita sa babasahing ito.-Higit sa lahat ay kapakipakinabang ito para sa mga magbabasa nito. Ito aymahaba kumpara sa deskriptibong abstrak. Kumpleto ito at binubuo ng halosdalawang daan at limampong salita o higit pa.

Mga Bahagi ng Abstrak

1. Paksa

2. Layunin

3. Metodo

4. Inaasahang Resulta