Parabula ng Lapis

Sa araw na ito ay ating alamin ang tungkol sa parabula ng lapis. Tara at saba ysabay tayong matuto. Ang Parabula ng Lapis ay tungkol sa isang Lapis na nilikha ng Manlilikha nito. At nagbigay ito sa kaniya ng mga tagubilin para sa kaniyang buhay bilang isang lapis. Mga tagubiling gagabay sa kaniya sa lahat ng bahagi … Read more

Parabula ng Posporo

Sa araw na ito ay ating aalamin ang tungkol sa parabula ng posporo. Tara na at sabay-sabay tayong matuto. Madilim at siksikan sila sa loob ng kaha ng posporo. Ayaw masilawan ng araw ang bawat isa sa kanila. Sa takot na kapahamakan mangyari sa kanila. Hindi nila alam kung bakit kailangan nilang malagasan ng kasamahan, … Read more

Parabula ng sampung dalaga

Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay maitutulad sa talinghagang ito. Mayroong sampung dalaga na lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Lahat sila ay may dalang ilawan. Lima sa mga dalaga ay matatalino samantalang ang lima ay hangal. Bagama’t may dala-dalang ilawan ang limang dalagang hangal, wala naman silang baon na langis na reserba. Kabaligtaran … Read more

Ang Parabula ng nawalang anak

Ang parabula ng nawalang anak

Ang parabula ay isang uri ng maikling kuwento na ang karaniwang gumaganap ay mga tao. Ito ay naglalarawan ng katutohan o tunay na nangyayari sa ating buhay. Ang parabula ay tulad din ng pabula na kinapapalooban ng aral. Ang Parabula ng nawalang anak May isang mayaman na may dalawang anak na lalaki. Ang pinakabata ay … Read more

Ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan

Ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan

Ang Parabula ay Ang parabula ay gumagamit ng pagtutulad at metapora upang bigyan ng diin ang kahulugan. Ito ay madalas na hango sa Banal na Kasulatan at kuwentong umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. Narito ang isang halimbawa ng Parabula. Ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan Ang kaharian ng langit ay … Read more

Parabula ng Banga

Parabula ng Banga

Ang Parabula ay kilala rin bilang talinghaga. Ito ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Bibliya. Ang saling Ingles ay parable na galing naman sa salitang Griyego na parabole na ibig sabihin ay sanaysay. Narito ang halimbawa ng isang Parabula. Ang Parabula ng Banga “Huwag mong kalilimutang ikaw ay isang bangang … Read more

Parabula: Kahulugan, elemento at mga halimbawa

Parabula

Ang salitang PARABULA ay buhat sa salitang Griyego na “parabole”. Ito’y matandang salita na nangangahulugang pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagtularin. Ang parabula ay tinatawag ding talinghaga. Ito ay gumagamit ng pagtutulad at metapora upang bigyan ng diin ang kahulugan. Ito ay madalas na hango sa Banal na Kasulatan at kuwentong umaakay sa tao sa … Read more