Ang Parabula ng nawalang anak

Ang parabula ng nawalang anak

Ang parabula ay isang uri ng maikling kuwento na ang karaniwang gumaganap ay mga tao. Ito ay naglalarawan ng katutohan o tunay na nangyayari sa ating buhay. Ang parabula ay tulad din ng pabula na kinapapalooban ng aral. Ang Parabula ng nawalang anak May isang mayaman na may dalawang anak na lalaki. Ang pinakabata ay … Read more

Ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan

Ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan

Ang Parabula ay Ang parabula ay gumagamit ng pagtutulad at metapora upang bigyan ng diin ang kahulugan. Ito ay madalas na hango sa Banal na Kasulatan at kuwentong umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. Narito ang isang halimbawa ng Parabula. Ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan Ang kaharian ng langit ay … Read more

Parabula ng Banga

Parabula ng Banga

Ang Parabula ay kilala rin bilang talinghaga. Ito ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Bibliya. Ang saling Ingles ay parable na galing naman sa salitang Griyego na parabole na ibig sabihin ay sanaysay. Narito ang halimbawa ng isang Parabula. Ang Parabula ng Banga “Huwag mong kalilimutang ikaw ay isang bangang … Read more

Parabula: Kahulugan, elemento at mga halimbawa

Parabula

Ang salitang PARABULA ay buhat sa salitang Griyego na “parabole”. Ito’y matandang salita na nangangahulugang pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagtularin. Ang parabula ay tinatawag ding talinghaga. Ito ay gumagamit ng pagtutulad at metapora upang bigyan ng diin ang kahulugan. Ito ay madalas na hango sa Banal na Kasulatan at kuwentong umaakay sa tao sa … Read more