Si langgam at Tipaklong

Sa araw na ito ating alamin ang tungkol sa pabula na si langgam at tipaklong. Tara na at sabay sabay tayong matuto. Isang umagang maganda ang sikat ng araw, may isang tipaklong na masayang naglalaro. Patalun-talon siya sa damuhan. Di nagtagal, dumaan ang isang langgam na karga-karga ang butil ng bigas. “Kaibigang Langgam, bakit gawa ka nang … Read more

Pabula: Si Haring Tamaraw at si Daga

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang kwento ng Tamaraw at ng Daga. Tara na’t simulan na natin! Ang Tamaraw ay isang uri ng mga hayop sa ating kagubatan. Siya ay malaki, mabilis at malakas. Iginagalang siya ng lahat ng kanyang nasasakupan. Minsan, nilibot ni Haring Tamaraw ang kagubatan. Dumating siyang pagod na pagod. Kaagad … Read more

Pabula ng Agila at ng Maya

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang kwento ng Agila at Maya. Tara na’t simulan na natin! “Sige Agila, gusto kong umpisahan na natin ang karera ngayon na. Pero, para lalong maging masaya ang paligsahan natin ay kailangang bawat isa sa atin ay magdadala ng kahit anong bagay. Halimbawa ang dadalhin ko ay asukal ikaw … Read more

Pabula ng Leon at Daga

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang pabula ng Leon at ng Daga. Tara na’t simulan na natin! Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay nagpapadausdos siya paibaba. Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma … Read more

Pabula ng Aso at ng Uwak

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang Pabula ni Aso at ng Uwak. Tara na’t atin nang basahin! May isang ibong uwak na nakakita ng karne na nakabilad sa araw. Tinangay niya ito at lumipad nang malayo. Sa dulo ng sanga ng isang puno ay sinimulan niyang kainin ang karne. Ngunit narinig niya ang malakas … Read more

Pabula ng Aso at Pusa

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang Pabula ng Aso at Pusa. Tara na’t sabay sabay nating basahin! Isang araw, ang Aso ay nakahuli ng isang ibon. Samantalang pinagpapasasaan niya iyon, isang munting buto ang nahalang sa kanyang lalamunan. Hindi niya maalis ang bikig na napakasakit. Sa matinding paghihirap ay napahalinghing nang ubod-lakas. Tumakbo siya … Read more

Pabula ng Kabayo at Kalabaw

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang Pabula ng Kabayo at Kalabaw. Tara! atin nang simulan! Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makaraan ang ilang oras … Read more