Ang Lobo at ang Kambing

Sa araw na ito ating alamin ang pabula ng lobo at kambing. Tara na at sabay sabay tayong matuto. Isang lobo ang nahulog sa balon na walang tubig. Sinikap niya ang tumalon upangmaka-ahong palabas, ngunit lubhang malalim ang balon na kanyang kinahulugan.  Noon dumating ang isang uhaw na uhaw na kambing. Lumapit ito sa balon atnarining ang tinig ng lobo. “Marami bang tubig sa loob ng balon?” tanong … Read more

Ang Kabayo at Kalabaw

Ating alamin sa araw na ito ang pabula ng kabayo at kalabaw. Tara na at sabay sabay tayong matuto. May isang mag sasaka na gustong lumipat ng lumipat ng tirahan, kaya dalidali niyang inayos ang kanyang mga gamit. Pagkatapos niyang mag ayos ng gamit isinabit na ng mag sasaka ang mga ito sa alagang kabayo … Read more

Ang Palaka at Kalabaw

Sa araw na ito ating tatalakayin ang pabula ng palaka at kalabaw. Tara na at sabay sabay tayong matuto. Pagkatapos ng ilang araw na pag-ulan ay sumikat na ang araw. Maganda na ang panahon. Namasyal ang mga anak ni inang palaka sa tabi ng sapa. Nakita nila ang isang kalabaw na nanginginain ngsariwang damo. Sa … Read more

Si langgam at Tipaklong

Sa araw na ito ating alamin ang tungkol sa pabula na si langgam at tipaklong. Tara na at sabay sabay tayong matuto. Isang umagang maganda ang sikat ng araw, may isang tipaklong na masayang naglalaro. Patalun-talon siya sa damuhan. Di nagtagal, dumaan ang isang langgam na karga-karga ang butil ng bigas. “Kaibigang Langgam, bakit gawa ka nang … Read more

Pabula: Si Haring Tamaraw at si Daga

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang kwento ng Tamaraw at ng Daga. Tara na’t simulan na natin! Ang Tamaraw ay isang uri ng mga hayop sa ating kagubatan. Siya ay malaki, mabilis at malakas. Iginagalang siya ng lahat ng kanyang nasasakupan. Minsan, nilibot ni Haring Tamaraw ang kagubatan. Dumating siyang pagod na pagod. Kaagad … Read more

Pabula ng Agila at ng Maya

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang kwento ng Agila at Maya. Tara na’t simulan na natin! “Sige Agila, gusto kong umpisahan na natin ang karera ngayon na. Pero, para lalong maging masaya ang paligsahan natin ay kailangang bawat isa sa atin ay magdadala ng kahit anong bagay. Halimbawa ang dadalhin ko ay asukal ikaw … Read more

Pabula ng Leon at Daga

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang pabula ng Leon at ng Daga. Tara na’t simulan na natin! Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay nagpapadausdos siya paibaba. Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma … Read more