Pabula: Si Haring Tamaraw at si Daga

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang kwento ng Tamaraw at ng Daga. Tara na’t simulan na natin! Ang Tamaraw ay isang uri ng mga hayop sa ating kagubatan. Siya ay malaki, mabilis at malakas. Iginagalang siya ng lahat ng kanyang nasasakupan. Minsan, nilibot ni Haring Tamaraw ang kagubatan. Dumating siyang pagod na pagod. Kaagad … Read more

Pabula ng Agila at ng Maya

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang kwento ng Agila at Maya. Tara na’t simulan na natin! “Sige Agila, gusto kong umpisahan na natin ang karera ngayon na. Pero, para lalong maging masaya ang paligsahan natin ay kailangang bawat isa sa atin ay magdadala ng kahit anong bagay. Halimbawa ang dadalhin ko ay asukal ikaw … Read more

Pabula ng Leon at Daga

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang pabula ng Leon at ng Daga. Tara na’t simulan na natin! Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay nagpapadausdos siya paibaba. Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma … Read more

Pabula ng Aso at ng Uwak

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang Pabula ni Aso at ng Uwak. Tara na’t atin nang basahin! May isang ibong uwak na nakakita ng karne na nakabilad sa araw. Tinangay niya ito at lumipad nang malayo. Sa dulo ng sanga ng isang puno ay sinimulan niyang kainin ang karne. Ngunit narinig niya ang malakas … Read more

Pabula ng Aso at Pusa

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang Pabula ng Aso at Pusa. Tara na’t sabay sabay nating basahin! Isang araw, ang Aso ay nakahuli ng isang ibon. Samantalang pinagpapasasaan niya iyon, isang munting buto ang nahalang sa kanyang lalamunan. Hindi niya maalis ang bikig na napakasakit. Sa matinding paghihirap ay napahalinghing nang ubod-lakas. Tumakbo siya … Read more

Pabula ng Kabayo at Kalabaw

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang Pabula ng Kabayo at Kalabaw. Tara! atin nang simulan! Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makaraan ang ilang oras … Read more

Pabula: Ang pagong at ang kalabaw

Pagong at Kalabaw

Ang Pagong at ang Kalabaw ay isang halimbawa ng Pabula. Tunghayan ang kwento sa ibaba. Ang pagong at ang kalabaw Isang araw ay nagkita ang kalabaw at ang pagong. Nais ng pagong na makipagkaibigan sa kalabaw. Tumawa lang nang malakas ang kalabaw at pakutyang sinabi na, “Hindi ang isang tulad mo ang nais kong kaibigan. … Read more