Layunin ng Pagbasa

– Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang layunin ng Pagbasa. Bakit ba ito ginagawa? Tara na’t sabay nating alamin. Ito ang mga sumusunod na layunin ng Pagbasa: Ito ay naglalayon na makapagdag ng kaalaman at mahahalagang impormasyon at ideya sa mga mambabasa. Layunin nitong mapaunlad ang ating bokabularyo o talasalitaan. Layunin … Read more

Kahulugan at kahalagahan ng Pagbasa

– Sa paksang ito, ating matututunan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagbasa at ang kahalagahan nito saating mga tao. Tara na’t ating palawakin ang ating kaalaman ukol sa paksang ito. Ano nga ba ang Pagbasa? – Ito ay sistematikong proseso ng pagkilala at pag-unawa sa mga nakalimbag na titik o simbolo. … Read more