Pinagbiyak na bunga (Kahulugan at Halimbawa)

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang kahulugan ng Pinagbiyak na Bunga. Atin ding maiintindihan ito sa pamamagitan ng mga halimbawa. Tara na’t ating simulan! Ano nga ba ang Pinagbiyak na Bunga? – Ito ay nangangahulugan na ang dalawang tao ay lubhang magkamukha o magkatulad ng gawi o pag-uugali. Sinasabing ang dalawang tao na ‘pinagbiyak na bunga’ dahil sa pagkakatulad nila … Read more