Ullalim

Sa araw na ito ating alamin ang tungkol sa epiko ng Kalinga ang Ullalim. Tara at sabay sabay tayong matuto. Ang kwento ay nagsimula sa nakatakdang kasal nina Ya-u at Dulaw nangmakapulot ng nganga o ua (na tawag ng taga-Kalinga). Ang magkasintahanay naanyayahan sa isang pistahan sa Madogyaya. Nang sila ay nasa Madogyaya, naakit ang pansin ni Dulliyaw kay Dulaw hanggang si Dulaw ay magkagusto sa … Read more

Ibalon

Sa araw na ito ating alamin ang epikong Bicolano na Ibalon. Tara at sabay sabay tayong matuto. Ayon sa salaysay ni Pari Jose Castaño, batay sa narinig niyang kuwento ngisang manlalakbay na mang-aawit na si Cadugnong, ang epikong Ibalon aytungkol sa kabayanihan ng tatlong magigiting na lalaki ng Ibalon na sina Baltog, Handiong, at Bantong. Ibalon ang … Read more

Humadapnon

Ating alamin sa araw na ito ang tungkol sa humadapnon na epiko ng panay. Tara at sabay sabay tayong matuto. Ang mag-asawang Musod Burubalaw at Anggoy Ginbitinan ay may mga anakna lalaki. Isa sa kanilang mga anak ay itinuturing na bayani ng mga SulodPagandra ng Panay Sentral. Ito ay ang kanilang panganay na si Humadapnon. Nang siya’y magbinata, iginayak niya … Read more

Bidasari

Sa araw na ito ating tatalakayin ang epiko ng bidasari. Ang epikong ito ay nababatay sa isang romansang malay. Tara at sabay sabay tayong matuto. Ang kaharian ng Kembayat ay naliligalig dahil sa isang dambuhalang ibon. Ang ibong ito ay mapaminsala sa mga pananim at maging sa buhay ng tao. Ang ibong ito ay ang ibong garuda. Kapag dumarating na anggaruda, mabilis na nagtatakbuhan ang mga tao upang … Read more

Darangan

Ating alamin sa araw na ito ang tungkol sa Darangan na epikong maranao. Tara at sabay sabay tayong matuto. Mayroong isang hari sa isang malayong kaharian sa Mindanao ang may dalawang anak na lalaki. Ang nakatatanda ay si Prinsipe Madali at ang nakababata ay si Prinsipe Bantugan. Sa murang edad ay nagpakita si Prinsipe Bantugan ng magagandang katangian … Read more

Kahulugan ng Epiko

Epiko

Ang Epiko ay tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao. Ang paksa ng mga epiko ay mga kabayanihan ng pangunahing tauhan sa kaniyang paglalakbay at pakikidigma. Ang salitang Epiko ay nagmula sa salitang Griyego “epos” na ang salawikain o awit ngunit ngayon ito’y tunutukoy sa … Read more