Layunin ng Akademikong Pagsulat

akademikong pagsulat

Atin nang napag-aralan ang tungkol sa kahulugan, katangian at kalikasan ng Akademikong Pagsulat. Ngayon naman ay ating tatalakayanin kung ano ba ang layunin nito. Upang malaman, ay ipagpatuloy ang pagbabasa. Layunin ng Akademikong Pagsulat  Ang mga karaniwang layunin ng akademikong pagsulat ay manghikayat, magsuri at/o magbigay-impormasyon na sa mga kasunod na talataan ay ipinaliliwanag. 1. … Read more

Akademikong Pagsulat: Kahulugan, Katangian

akademikong pagsulat

Sa araw na ito ay ating pag-uusapan kung ano ang Akademikong Pagsusulat, Kalikasan, Katangian at mga layunin nito. Tara na at sabay sabay nating alamin ang Tungkol sa topikong ito. Ano ang Akademikong Pagsulat? Ang akademikong pagsulat ay ano mang pagsulat na isinasagawa upang makatupad sa isang pangangailangan sa pag-aaral. Sa madaling sabi, kinapapalooban ito ng ano mang itinatakdang … Read more