Pang-abay: Mga Uri at Halimbawa

Pang-abay

Ating pag-uusapan sa araw na ito ang tungkol sa Pang-abay. Ano ang Pang-abay? Ang pang-abay o tinatawag na adverb sa ingles ay bahagi ng panalitang nagbibigay turing o salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. 17 na Uri ng Pang-abay Ang pang-abay ay maaari ring mauri sa mga sumusunod: pamaraan, pamanahon, at panlunan, pang-agam, ingklitik, benepaktibo, kusatibo, kondisyonal, pamitagan, panulad, pananggi, panggaano, panang-ayon, panturing, pananong, panunuran, at pangkaukulan. … Read more

Pang-abay na Pamanahon

– Ito ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa. Pang-abay na Pamanahon 1. May Pananda – Sa uri na ito ay ginagamit ang mga salitang nang, sa, noong, kung, tuwing, mula umpisa at hanggang bilang mga pananda sa pamanahon. Halimbawa: Umpisa bukas ay puwede ng makuha ang mga diploma … Read more

Pang-abay na Panlunan

– Ito ay isang uri ng pang abay na nagsasaad o nagsasabi kung saan nangyari o ginawa ang kilos ng pandiwa ay isang pang-abay na panlunan. Halimbawa: 1. Nag-eenjoy si Karl sa paglalaro ng crane game sa mall. – ang panlunan sa pangungusap na ito ay “sa mall” sapagkat duon ang lugar kung saan ginawa … Read more

Pang-abay na Pamaraan at mga halimbawa

Pang-abay na Pamaraan

Ating naipaliwanag sa mga naunang artikulo ang depinisyon ng Pang-abay. Dito naman sa pahinang ito ay ating pag uusapan ang isa sa mga uri ng Pang-abay; an Pang-abay na Pamaraan. Pang-abay na Pamaraan depinisyon Ang Pang-abay na Pamaraan ay naglalarawan kung paano naganap, nagaganap o magaganap ang kilos sa ipinapahayag na pandiwa. Ito ay maaring … Read more