Talumpati tungkol sa sarili

Sa araw na ito ating alamin ng talumpati tungkol sa sarili. Tara na at sabay sabay tayong matuto.

Ang buhay ng isang tao ay maihahambing sa isang daan na iba-iba ang maaring patunguan. Daanna tuwid, baluktot, maraming lusot, baku-bako, at paliku-liko na iisa lamang naman angpatutunguan kung hindi ang buhay na matiwasay at masaya.Mula sa aking pagkabata ay may mga pangarap na akong marating sa buhay. Simple at mgamumunting mga pangarap na para sa aking mama at dade ay nagdudulot na ng malaking tuwa atgalak.

Nakagisnan ko sa aking kamusmusang isip ang ordinaryong uri ng pamumuhay. Hindi kamimayaman ngunit may sapat na kakayahan para matugunan ang mga bagay na importante saaming pamumuhay.Lumaki ako na busog sa pangaral at pagmamahal ng aking mga magulang. Pangunahing minulatsa aking kaisipan ang pagbibigay galang at respeto sa lahat ng may buhay sa mundong ibabaw.Palagi nilang pinapaalala sa akin na bawat mali na gagawin mo sa buhay ay may katumbas nakabayaran.

Sa di inaasahang mga pagbabago at pangyayari sa aking buhay, may mga nadaanan akong daanna baluktot at baku-bako. Sa pagmulat ng aking kaisipan sa tunay na kulay ng mundo ay masmarami akong nakilalang mga tao, kaibigan at di gaanong mabubuting kasama.

Marami akong mga natutunan na sa murang edad ay hindi pa dapat. Nakilala ko si pakikisama nalalung nagdulot ng mga kamunduhang gawain sa buhay ko. Naligaw, nalito at bumagsak angbuong mundo ko dahil sa mga di kaayaayang mga nagawa. Dahil dito naramdaman ko namawalan ng pag-asa para sa sarili ko na mas nagtulak sa aking yakapin ang makamundongpamamaraan ng buhay.

Minsan isang araw na pagmulat ng aking mata ay nakita ko ang aking sariling walang wala atwalang walang makapitan. Mga kaibigang inakalang totoo at tunay ay mga walang kwenta at dimaaasahan sa panahon ng pagkalugmok.Sa tulong ng kaunti pero tunay na kaibigan ay naitayo ko ang sarili ko na harapin ang aking mgamagulang at ibahagi sa kanila ang aking mga pinagdaanan at pinagdadaanan. Hindi nagkamaliang mga tunay kong kaibigan na pamilya at pamilya parin ang makakatulong at tunay na aantabaysa aking pagkabagsak.

Ngayon nasa daan na ako pabalik sa tuwid at maayos na daan. Ako ay nagising sa mahimbing napagkabangungot sa reyalidad ng buhay. Hindi man perpekto ang aking pagbabago pero masasabikong nasimulan ko na at patuloy na lalaban sa buhay na bitbit ang mga nahinuha at natutuhanko sa nakaraan. Ako po si Lance Eduard L. Roque na nagsasabing hindi pa huli ang lahat paramagbago at bumangon sa baluktot na daan ng buhay