Alamat ng Mindanao

Sa araw na ito ating alamin ang tungkol sa alamat ng Mindanao. Tara at sabay sabay tayong matuto. Si Sultan Kumpit ay isa sa mga naging pinuno ng isang malaking pulo. Siya ay matalino nguni’t angmga Muslim ay takot sa kanya dahil sa siya raw ay masungit. Ang sultan ay may kaisa-isang anak na dalaga. Ang pangalan niya ay Minda.

Si Minda ay ubod ng ganda. Dahil sa kagandahan ng prinsesa ay marami ang nanliligaw dito. Kabilang na ang mga sultan, raha, datu at prinsipe ng iba’t ibang pulo. Bawat manliligaw ni Prinsesa Minda ay may kani-kaniyang katangian kung kaya’t nagpasiyang magbigay ng tatlong pagsubok si Sultan Kumpit. Ang mananalo sa tatlong pagsubok na ito ang siyang mapalad na makaka-isang dibdib ng kanyang anak.

Ang unang pagsubok ay kung sino ang makapagsasabi ng kasaysayan ng kanyang angkan hanggangsa ikasampung salin nito. Ang ibig sabihin nito ay kung sino at ano ang naging buhay ng ama, nuno, ama ngnuno, nuno ng nuno at mga kanunununuan hanggang sa ikasampung salin. Ang ikalawang pagsubok naman ay kinakailangang malagpasan ang kayamana ng hari upang magingdaan patungo sa ikatlong pagsubok. Nguni’t ang higit na mayaman ang siyang magmamay-ari ng kayamanang natalo.Marami ang nakipagsapalaran at natalo sa unang pagsubok.

Isa na rin ang kilalang si Prinsipe Kinang.Siya ay nakapasa sa unang pagsubok nguni’t natalo sa ikalawang pagsubok sapagkat ang kanyang tatlongtiklis na ginto ay nahigitan ng apat natiklis na ginto ng hari. Lalong yumaman si Sultan Kumpit. Alam ng lahatna marami pang ginto si Sultan Kumpit at ngayon nga ay nadagdagan pa ng tatlong tiklis na tinalo kay PrinsipeKinang.Isang matalinong prinsipe ang nais na sumubok. Ngunit bago niya ito gawin ay nag-isip siyang ma butikung papaano niya matatalo ang kayamanan ng Sultan. Nanghiram siya ng ginto sa kanyang mga kaibigangmaharlika hanggang sa makatipon siya ng labintatlong tiklis ng ginto. Nagbihis at nag-ayos ng buong kakisigansi Prinsipe Lanao. Una niyang nakausap si Prinsesa Minda.

Sa unang pagkikita pa lamang ay sumang-ayonagad ang prinsesa sa binatang prinsipe. Lihim na natuwa ang puso ni Prinsipe Lanao sapagkat nasiguroniyang may pagtingin din sa kanya Prinsesa.”O, ano ang masasabi mo sa iyong angkan?” ang unang pagsubok ng sultan kay Lanao. Mabilis naisinalaysay ni Lanao ang kanyang lahi ngunit muntik na itong mabuko sa ikasampung salin. Nakaisip siya ngpangalan at nag-imbanto ng kagitingan nito. Laking pasasalamat niya nang siya ay makapasa sa unangpagsubok. Sa ikalawang pagsubok ay, “Ilang tiklis na ginto ang dala mo, Mayroon akong pito, iyon ba ay iyongmahihigitan? ang pagmamalaking tanong ng sultan.”Mayroon akong labintatlong tiklis ng ginto rito ngayon nguni’t kung kulang pa ito ay handa akong,ilabas ang mga nakatago pa sa aming kaharian,” ang tugon ni Prinsipe Lanao.

“Hindi na bale, iyo na ang pitong tiklis ko. Ganito naman ang ikatlong pagsubok. Ikaw ay tutulay saisang lubid sa may malalim na bangin. Pag ito’y nagawa mo ay ikakasal kayo ng aking mahal na prinsesa sapagbibilog ng buwan,” ang sabi ng sultan. “Ang ikatlong pagsubok ay kinabukasan na natin itutuloy.”Umalis si Lanao napunong-puno ng pag-asa. Nagsanay siyang tumulay sa baging na sampayan.

Ngunit lingid sa kanya ay may masama palang balak ang sultan sa pagtulay niya sa lubid. Natunugan ito niMinda at laki ng kanyang pag-ibig sa binata ay gumawa siya ng paraan. Inutusan niya ang kanyang katulongna putulin ang matibay at manipis na sinulid na nakakabit sa tulay na tatawiran ni Lanao. Ang sinulid palang itoay hahatakin upang malaglag sa bangin si Lanao. Mabilis na natupad ang ipinag-utosni Minda sa kanyang katulong.Kinabukasan ay maluwalhating nakatawid si Lanao sa lubid at ang kanilang kasal ni Prinsesa Mindaay naganap. Namuno ang mag-asawa sa kaharian ni Sultan Kumpit. Dahil sa kabaitan ay napamahal sa mga tao ang dalawa kaya’t ang malaking pulong iyon ay pinangalanang Minda-Lanao na di nagtagal ay naging”Mindanao.”