Ang Kampanilya at ang Pusa

Sa araw na ito ating alamin ang tungkol sa Kampanilya at ang Pusa. Tara na at sabay sabay tayong matuto.

Isang pamilya ng daga ang nabubuhay sa takot dahil sa isang pusa. Isang araw ay nagtulungan sila upang talakayin ang mga posibleng paraan upang matalo ang pusa. Matapos ang maraming talakayan, isang batang daga ang nagmungkahi ng isang ideya.

“Bakit hindi tayo maglagay ng isang kampanilya sa leeg ng pusa upang dinig nating kung papalapit ito?”, sabi ng batang daga.

Pumalakpak at sumang-ayon ang lahat sa ideya maliban sa isang matandang daga. 

Tanong ng matandang daga, “Sino ang maglalagay ng kampanilya sa leeg ng pusa?”

Natahimik ang lahat. Kahit maganda ang ideya ng batang daga ay wala sinuman sa kanila ang may lakas ng loob na lumapit sa pusa at maglagay ng kampanilya sa leeg nito!