Ano ang Tunggalian

Ang tunggalian ay isa sa mga mahalagang elemento ng isang kuwento. Ito ay ang paghaharap ng mga tauhan sa iba’t ibang uri ng hamon, suliranin, o sigalot na nagbibigay ng kapanapanabik at madudulang tagpo. Ang tunggalian ay maaaring mangyari sa loob o labas ng isang tauhan, at maaaring may kinalaman sa sarili, sa kapwa, sa … Read more

Ano ang Tungkulin

Ang tungkulin ay ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisasakatuparan ng isang tao sa kanyang sarili, pamilya, komunidad, o lipunan. Ito ay nagbibigay-daan sa pagpapakita ng pagkaka-ugma at pagtutulong-tulong sa pagpapatakbo ng isang maayos na sistema. Ang tungkulin ay may kaugnayan sa karapatan, na tumutukoy sa mga pribilehiyo o benepisyo na dapat matanggap ng … Read more

Ano ang Karapatan

Sa araw na ito ay ating pag-uusapan kung ano ang karapatan? Tara na at sabay sabay tayong matuto. Kahulugan ng Karapatan Ito ang kapangyarihang moral na gawin, hawakan, pakinabangan at angkinin ang mga bagay na kailangan ng tao sa kanilang estado sa buhay. Kaakibat sa karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kaniyang kapwa na … Read more

Ano ang Kolonyalismo

Ang kolonyalismo ay isang mahalagang paksa sa kasaysayan at lipunan ng maraming bansa sa mundo. Ang kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mananakop.  Ang kolonyalismo ay madalas na naihahalintulad sa imperyalismo, na ang layunin ay ang pagpapalawak … Read more

Ano ang Implasyon at mga Uri Nito

Ang implasyon ay isa sa mga mahahalagang paksa sa ekonomiya na may malaking epekto sa buhay ng mga tao. Ang artikulong ito ay naglalayong magbigay ng isang maikling pagsusuri sa kahulugan, sanhi, at epekto ng implasyon sa Pilipinas. ANO ANG IMPLASYON? Ito ay isang economic indicator upang sukatin ang kalagayan ng ekonomiya ng isang bansa. … Read more

Ano ang Kultura?

Ang kultura ay isang kompleks na kabuuan na kinabibilangan ng kaalaman, paniniwala, sining, batas, moral, kaugalian, at iba pang kakayahan at gawi na nakukuha ng tao bilang kasapi ng lipunan. Ito ang kabuuang paraan ng pamumuhay na nagbibigay-identidad sa isang komunidad o bansa, at ito rin ang sumasalamin sa mga gawi, tradisyon, at mga pananaw … Read more

Ano ang Salawikain: Kahulugan at mga Halimbawa

Salawikain at mga halimbawa

Ang mga salawikain o tinatawag na proverbs sa wikang ingles ay  binubuo ng mga parirala na karaniwan ay nasa anyong patula na kung saan ito ay nagbibigay ng gintong aral. Ang mga salawikain ay nagmula pa sa payo o pahayag ng ating mga ninuno batay sa kanilang sariling karanasan sa buhay. Ginagamit ito sa isang pangungusap o … Read more