Bansang Kaalyado ng France at Russia

– Sa paksang ito, ating aalamin kung ano nga ba ang bansa na kaalyado ng France at Russia. Tara na’t sabay sabay nating alamin!

ANO ANG BANSANG KAALYADO NG FRANCE AT RUSSIA?

– Ang bansang kaalyado ng France at Russia ay ang Inglatera na bahagi ng United Kingdom. Ang bansang ito ay naging naging mainit sa mata ng mananakop ang bansa kung kaya naman ng subukin itong sakupin ni William katulong ang kanyang mandirigma na umaabot sa tinatayang bilang na 5,000, ang England ay napasailalim ng kanyang kapangyarihan. Isa sa mga naiambag ng pananakop na ito ang pagsasaayos sa sistema ng pagbubuwis sa bansa.