Layunin ng European Union

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang layunin ng European Union at iba pang mga karagdagang impormasyon ukol dito. Tara na’t palawakin natin ang ating kaalaman ukol dito. Simulan na natin!

Bago natin talakayin ang layunin nito, atin munang alamin kung ano nga ba itong European Union.

Ano nga ba ito?

– Ang European Union ay isang political at ekonomikal na samahan ng dalawampu’t pitong mga bansa sa kabilang sa kontinente ng Europa. Sa pagsasama-sama ng total na laki ng lupa ng mga bansang kabilang rito ay humigit kumulang na halos dalawang milyong square miles at may populasyon na apat na raan at apat na pu’t apat na milyon. Nagsimula lamang ang samahan na mayroong anim na mga bansa, ito ay Belgium, France, Kanlurang Germany, Italy, Luxembourg at Netherlands. Ito ay naglalayong itaguyod ang kooperasyong pang-ekonomiya, pampulitika at panlipunan sa pagitan ng mga miyembrong estado. Ito ay ang resulta ng paghahanap para sa pagsasama at kapayapaan pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, upang magagarantiyahan ang isang patakaran ng batas batay sa pagsasagawa ng kinatawan ng demokrasya.

Ano nga ba ang Layunin nito?

– Ang mga sumusunod ay kabilang sa mga layunin ng European Union:

  • Itaguyod ang kapayapaan at kapakanan ng mamamayan.
  • Igalang at ipagtanggol ang mga halaga ng tao.
  • Ginagarantiyahan ang kalayaan, seguridad at hustisya sa mga mamamayan sa loob ng rehiyon, nang hindi isinasaalang-alang ang mga panloob na hangganan ng hangganan.
  • Abutin at mapanatili ang pagpapaunlad ng ekonomiya at kalidad ng buhay ng mga kasaping bansa.
  • Itaguyod ang unyon, kapatiran at pagkakaisa ng mga bansa na bumubuo dito.
  • Pabor sa mga patakaran sa kapaligiran at paghahanap ng sustainable development.
  • Igalang at pangalagaan ang pagkakaiba-iba ng kultura at pangwika ng EU.
  • Itaguyod ang pag-unlad na pang-agham at teknolohikal.
  • Ingatan ang kultura at likas na pamana ng Europa.