Buod ng Cupid at Psyche

Sa araw na ito ating alamin ang Buod ng Cupid at psyche. Tara na at sabay sabay tayong matuto.

Nagsimula ang istoryang “Cupid at Psyche” sa isang mortal na dalaga na ubod ng ganda na si Psyche. Ngunit kahit gaano pa siyang kaganda, wala pa rin siyang asawa. Sa sobrang ganda niya ay hindi na siya iniibig ng kalalakihan, sa halip ay gusto nalang nila siyang sambahin. Lingid sa kaalaman ni Psyche, nagagalit sa kanya ang Diyosa ng kagandahan na si Venus, sapagkat tila ba nalilimutan na siyang sambahin ng mga kalalakihan dahil lamang sa isang mortal.

Dahil sa inggit nabuo ang plano ni Venus na paibigin si Psyche sa isang halimaw. Nagpatulong siya kay Cupid, ngunit maging si Cupid ay napaibig din sa kanyang kagandahan kaya hindi niya nasunod ang plano. Samantala, sa kagustuhan ng amang hari ni Psyche na magkaroon na siya ng mapapangasawa, komunsulta siya kay Apollo. Hindi alam ng ama ni Psyche na nauna ng humingi ng tulong si Cupid. Nagbigay ng payo si Apollo sa hari kung paano matatagpuan ni Psyche ang halimaw na iibig sa kaniya. Sumunod ang hari sa gabay ni Apollo. Pinadala nila si Psyche sa bundok kung saan siya susunduin ng kanyang mapapangasawa. Nagluksa ang lahat sa pag-aakalang katapusan na iyon ni Pysche.

Takot at pangamba ang nangingibabaw kay Psyche. Dumating na si Zypher, ang susundo kay Psyche patungo sa kaniyang asawa. Nang maihatid na niya si Psyche sa palasyo ng kanyang mapapangasawa, nawala ang lahat ng kanyang takot, lalo na ng mapakinggan ang malambing na boses ng kanyang mapapangasawa. Hindi niya nakikita ang asawa, sa halip ay naririnig lamang niya ang tinig nito. Isang gabi, nag-uusap sina Cupid at Psyche tungkol sa kanyang mga kapatid na magdadala sa kanya ng kapahamakan.Noong nagluluksa ang mga kapatid ni Psyche para sa kanya, narinig niya iyon. Sa sobrang awa, nakiusap si Psyche kay Cupid.

Kahit sobrang bigat ng desisyon na iyon kay Cupid ay pinayagan niya si Psyche. Inihatid ni Zephyr ang dalawang kapatid patungo sa palasyo. Lubos na namangha ang mga ito dahil ang palasyo ay ginto. Naiingit sila kay Psyche kaya gumawa sila ng masamang plano laban sa kanyang kapatid. Ginulo ng dalawang kapatid ni Psyche ang isip niya hanggang hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Sinabi ng mga kapatid niya na halimaw si Cupid at marapat niya itong patayin.

Noong gabi na gagawin na ni Psyche ang pagpaslang kay Cupid, siya ay natigilan. Sa liwanag ng dala niyang lampara, sa wakas, nakita na niya ang mukha ng kanyang asawa. Nakita niya si Cupid na hindi halimaw, kundi ang pinakagwapong nilalang sa buong mundo. Labis ang kanyang pagsisisi. Sa kagustuhan niyang pagmasdan ang mukha ni Cupid, inilapit niya ang lampara. Sa kasamang palad, natuluan si Cupid ng langis at siya ay nagising at nalaman ang pagtataksil ng asawa. Agad siyang umalis upang pumunta sa kanyang inang si Venus. Kinuwento ni Cupid ang nangyari at dumagdag pa ito lalo sa galit ni Venus kay Psyche.Alam ni Psyche na hindi siya mapapatawad ng diyosa na si Venus dahil sa kanyang nagawa. Ganunpaman, gagawin niya ang lahat para patunayan ang kanyang pagmamahal kay Cupid.

Naglakbay si Psyche papunta sa kaharian ni Venus, nagbabakasakaling nandoon ang kanyang asawa para humingi ng tawad kay Venus. Sa mga panahong iyon, nagpapagaling pa si Cupid. Binigyan ni Venus si Psyche ng tatlong pagsubok. Una, ang pagsasama-sama ng uri ng mga buto, natapos niya iyon sa tulong ng mga langgam. Pangalawa, ang pagkuha ng gintong buhok sa mga mababangis na tupa, nalagpasan niya ang pangalawang pagsubok sa payo ng isang halaman. Pangatlo, ang pagkuha ng maitim na tubig sa ilog ng Styx mula sa malalim at mabatong balon, naisakatuparan niya iyon sa tulong ng isang agila.

Hindi pa rin sumusuko si Venus sa pagpapahirap kay Psyche binigyan niya ng pang-apat na pagsubok si Psyche. Ang pagpakuha ng kagandahan na ilalagay sa isang kahon. Makukuha ito mula kay Proserpine na reyna sa ilalim ng lupa. Tinalunton niya ang daan papunta sa kaharian ni Hades bago siya makarating siya makarating sa kaharian sa ilalim ng lupa sa tulong ng isang Tore, ni charon na isang bangkero, at asong may tatlong ulo. Napagtagumpayan niya ang pagkuha ng kahon ng kagandahan subalit nasubok muli ang kanyang karupukan sa paghahangad na madagdagan pa ang kanyang kagandahan.

Dahil dito, siya ay hinimatay at kinulong ni Venus. Sa kabilang dako gumaling na si Cupid at sabik na sabik nang makita ang kanyang asawa kaya hinanap niya ito at nakita niya malapit sa kanilang palasyo. Agad niyang isinilid ang gayuma sa kahon at muling nagsama ang dalawa. Binigyan na ng pagkakataon si Psyche na maging immortal sa pamamagitan ng pagkain ng ambrosia. Mula noon silay namuhay ng masaya at mapayapa.