Buod ng Walang Sugat

Sa araw na ito ating tatalakayin ang tungkol sa Buod ng walang sugat. Tara na at sabay sabay tayong matuto.

Tulak ng bibig, kabig ng dibdib ang pag-ibig ni Julia kay Tenyong, taal nakulturang Pinay na kung tawagin ay hele hele bago quiere. Pinapahirapan ng mga Frayle ang mga bilanggong Pilipino, na inakusahang mga filibusterismo o kaya ay myembro ng Mason. Lalo ang ama ni Tenyong nasi Kapitan Inggo. Nilinlang ng mga Frayle ang mga dalaw ng mga bilanggo, sa pagkukunwaring nirerespeto nila ang karapatang pantao. Ngunit kabaliktaran ang nangyayari.

Namatay si Kapitan Inggo at di nakayanan ni (Ina) Putin ang nangyari at hinimatay.Nag-alsa ang mga kalalakihan. Sigaw ng patriotismo. Dahil ang inang bayangay inaapi na nang tatlong daang taon. Sinugod ng mga Katipunero angestacion ang Guiguinto. Ipinagkakayari ni (Ina) Julia ang anak niyang si Julia kay Miguel na anak ni Tadeo.

Inutusan ni Julia si Lucas na ipagsabi kay Tenyong na ipinagkakayari na ng(Ina) Juana niya kay Miguel at naitakda na ang petsa ng kasal. Hindi lamang taumbayan ang may sentimyento sa mga kolonisador, kundi mgaParing Pilipino tulad ni Pari Teban. Inestorya ni Lucas kay Tenyong ang dalawang uri ng Pilipinong bumugbog sakanya: ang taksil ng bayan, ang Makabebe (Macabebe Scouts) at ng mga Katipunero. Nalungkot si Tenyong nang nalaman ikakasal na si Julia. Kasama ang mgaKatipunero, bumaba sila sa bayan. Nagkunwaring sugatan si Tenyong upangmakasal kay Julia. Iyon nga ang nangyari, ikinasal sila. Sila rin sa huli. Athindi sugatan ang kanilang pag-iibigan.