Halimbawa ng Walang Katiyakan

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang mga halimbawa ng Walang katiyakan upang mas maintindihan natin ito. Tara na’t ating simulan!

Bago tayo magtungo sa mga halimbawa, atin munang alamin kung anoh nga ba ang kahulugan ng walang katiyakan.

Ano nga ba ito?

– Sa madaling salita, ang walang katiyakan ay tumutukoy sa mga pangyayari o mga bagay na walang kasiguraduhan o hindi sigurado.

Halimbawa:

  1. Sa ating buhay, walang katiyakan ang hinaharap.
  2. Walang katiyakan kung tayo’y magigising pa bukas.
  3. Walang katiyakan na uulan bukas dahil ito lamang ay hula ng aming kaklase.