El Filibusterismo: Mga Tauhan

Ang El FilibusterismoAng Paghahari ng Kasakiman ay ang pangalawang nobelang isinulat ni Jose Rizal. Ito ang karugtong o sequel sa Noli Me Tangere .

Mga Tauhan sa El Filibusterismo

*Simoun – Ang mapagpanggap na mag-aalahas na 
                    nakasalaming may kulay

Isagani – Ang makatang kasintahan ni Paulita

Basilio – Ang mag-aaral ng medisina at kasintahan ni Juli

Kabesang Tales – Ang naghahangad ng karapatan sa  
                              pagmamay- ari ng lupang sinasaka na inaangkin    
                              ng mga prayle.

Tandang Selo – Ama ni Kabesang Tales na nabaril ng kanyang sariling apo

Ginoong Pasta – Ang tagapayo ng mga prayle sa mga suliraning legal at sya rin ang takbuhan  
                                    ng nangagaylangan at si ya rin ang pinaka bantog na manananggol sa bayan 
                                    nila

Ben-zayb – Ang mamamahayag sa pahayagan

Placido Penitente – Ang mag-aaral na nawalan ng ganang mag-aral sanhi ng suliraning 
                                          pampaaralan

Padre Camorra – Ang mukhang artilyerong pari

Padre Fernandez – Ang paring Dominikong may malayang paninindigan

Padre Florentino – Ang amain ni Isagani

Don Custodio – Ang kilala sa tawag na Buena Tinta

Padre Irene – Ang kaanib ng mga kabataan sa pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila

Juanito Pelaez – Ang mag-aaral na kinagigiliwan ng mga propesor; nabibilang sa kilalang 
                                    angkang may dugong Kastila

Makaraig – Ang mayamang mag-aaral na masigasig na nakikipaglaban para sa pagtatatag ng  
                          Akademya ng Wikang Kastila ngunit biglang nawala sa oras ng kagipitan.

Sandoval – Ang kawaning Kastila na sang-ayon o panig sa ipinaglalaban ng mga mag-aaral

Donya Victorina – Ang mapagpanggap na isang Europea ngunit isa namang Pilipina; tiyahin 
                                      ni  Paulita

Paulita Gomez – Kasintahan ni Isagani ngunit nagpakasal kay Juanito Pelaez

Quiroga – Isang mangangalakal na Intsik na nais magkaroon ng konsulado sa Pilipinas

Juli – Anak ni Kabesang Tales at katipan naman ni Basilio

Hermana Bali – Naghimok kay Juli upang humingi ng tulong kay Padre Camorra

Hermana Penchang – Ang mayaman at madasaling babae na pinaglilingkuran ni Juli

Ginoong Leeds – Ang misteryosong Amerikanong nagtatanghal sa perya

Imuthis – Ang mahiwagang ulo sa palabas ni Mr. Leeds. Palaging tinitingnan si Padre Salvi.

Basahin: Buod ng El filibusterismo

Comments are closed.