Layunin ng Pagbasa

– Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang layunin ng Pagbasa. Bakit ba ito ginagawa? Tara na’t sabay nating alamin.

Ito ang mga sumusunod na layunin ng Pagbasa:

  • Ito ay naglalayon na makapagdag ng kaalaman at mahahalagang impormasyon at ideya sa mga mambabasa.
  • Layunin nitong mapaunlad ang ating bokabularyo o talasalitaan.
  • Layunin nitong mapaunlad ang ating imahinasyon.
  • Layunin nitong mahubog ang ating mapanuri at malikhaing pag-iisip tungkol sa mga bagay-bagay.
  • Layunin nitong matuklasan at malinang ang kahalagahan ng pagbabasa para sa bawat isa.
  • Layunin nitong makapagpasaya at maging gabay sa pag-aaral ng mga mag-aaral.
  • Layunin nitong magdagdag ng karanasan sa mambabasa na kanilang magagamit sa pang-araw-araw na buhay.
  • Layunin nitong magbigay ng aral tungkol sa buhay.