Kahulugan at kahalagahan ng Pagbasa

– Sa paksang ito, ating matututunan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagbasa at ang kahalagahan nito saating mga tao. Tara na’t ating palawakin ang ating kaalaman ukol sa paksang ito.

Ano nga ba ang Pagbasa?

– Ito ay sistematikong proseso ng pagkilala at pag-unawa sa mga nakalimbag na titik o simbolo. Sa gawaing ito, ang mensaheng nais iparating ng manunulat ay inuunawa at binibigyan ng interpretasyon ng mga mambabasa. Sa pagbasa, kumukuha tayo ng impormasyon at ng kahulugan mula sa mga sagisag na nakikita ng ating mga mata. Ito rin ay matuturing bilang isang tiyak at maayos na pag-uugnay ng mga salita upang makabuo ng isang ediya o kaisapan. Nagiging tulay upang magkaroon ng komunikasyon ang awtor sa kanyang mga mambabasa at maibigay ang kanyang nais ipahiwatig.

Mga Kahalagahan ng Pagbasa:

 1. Nagdadagdag ng kaalaman  – Sa pagbabasa, nakakakuha tayo ng bagong kaalaman. Dagdag pa, nakakatuklas tayo ng mga impormasyon na hindi pa natin alam.
 2. Napapayaman ang kaalaman at napapalawak ang
  talasalitaan
   – Napapaunlad din ng pagbabasa ang ating likas na kaalaman. Nakakatulong ito upang mapalago ang ating bokabularyo, bunga nito, mas gagaling pa tayo sa iba pang kasanayan tulad ng pagsasalita at pagsulat.
 3. Nakararating sa mga pook na hindi pa narating – Naniniwala ka ba na sa pamamagitan ng pagbasa ay maari kang makapaglakbay sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan? Sa tulong ng pagbasa, napagagana nito ang ating malawak imahinasyon at tila ba nailalagay natin ang ating sarili sa lugar kung saan nais tayong dalhin ng may akda.
 4. Nahuhubog ang kaisipan at paninindigan – Sa tulong ng pagbasa, nalalaman natin ang tama at mali. Natututo tayong maging mapanuri at nalalaman natin ang mga dapat ipaglaban.
 5. Nakakukuha ng mga mahahalgang impormasyon – Katulad din ng pagkuha natin ng kaalaman, tayo ay nakakakuha ng mahahalagang impormasyon sa pagbabasa. Ang halimbawa ng mga impormasyong ito ay impormasyon tungkol sa nangyayari sa paligid at mga impormasyon tungkol sa akademiko.
 6. Nakatutulong sa mabibigat na suliranin at damdamin – Hindi lang impormasyon ang pwede nating makuha sa gawaing ito. Maari din itong maghatid sa atin ng aliw sa tuwing tayo ay nalulungkot at may mabigat na nararamdaman. May mga babasahin din na nagbibigay ng hakbang upang makatulong sa pagresolba ng mga problema.
 7. Nagbibigay ng inspirasyon at nakikita ang iba’t ibang antas ng buhay at anyo ng daigdig.