Pinagbiyak na bunga (Kahulugan at Halimbawa)

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang kahulugan ng Pinagbiyak na Bunga. Atin ding maiintindihan ito sa pamamagitan ng mga halimbawa. Tara na’t ating simulan!

Ano nga ba ang Pinagbiyak na Bunga?

– Ito ay nangangahulugan na ang dalawang tao ay lubhang magkamukha o magkatulad ng gawi o pag-uugali. Sinasabing ang dalawang tao na ‘pinagbiyak na bunga’ dahil sa pagkakatulad nila ay mula lamang sila sa iisang bunga o puno at pinaghiwalay lamang kaya naging dalawa.

Halimbawa:

  • Si nick ay kamukha si mick para silang pinagbiyak na bunga.
  • Parang pinagbiyak na bunga ang matalik na magkaibigan na sina Brian at George