Pinagsabihan in English

Ito ang mag kaparehang salita ng pinagsabihan sa English language:

Pinagsabihan in English= Told

Iba pang mga salita na maaring gamitin:

reprimand, admonished, warned, caution, scolded

Halimbawa ng Pinagsabihan sa Pangungusap:

Halimbawa: I was told to shut up my mouth. Pinagsabihan akong tumahimik ako.