Pinagalitan in English

Kung ikaw ay nalilito kung ano ang ingles ng pinagalitan, ikaw ay nasa tamang lugar sapagkat aking ipapaliwanag ang depinisyon, ang translation nito sa ingles at magbibigay din tayo ng mga halimbawa.

Pinagalitan

Bago ko ibigay ang translation nito as salitang english, atin munang alamin ang depinisyon ng Pinagalitan.

Pinagalitan- ito ay tumutukoy sa akto ng pagsaway o pakikitungo sa isang tao nang may galit. Maaari itong gawin sa makatwiran o hindi makatwirang paraan.

English translation of Pinagalitan

Pinagalitan in English=Scolded

Pinagalitan ko siya- I scolded him/her.

Pinagalitan ako- I was scolded.

Narito ang iba pang mga halimbawa na pangungusap ng salitang pinagalitan

  • Pinagalitan ng guro ang mag-aaral dahil ito ay nahuli sa klase.
  • Nalaman ng ina ni David na pinagalitan ang kanyang anak sa skul.
  • Dahil sa pagsuway sa kanyang nakakatandang kapatid, pinagalitan si Lisa ng kanyang itay.

Narito naman ang mga halimbawa sa Ingles.

  • Tracy gets scolded for being hard-headed.
  • Did you get scolded by our Principal?
  • I scolded my child for not eating on time.

Maari ring gumamit ng ibang salta katulad na lamang ng “reprimanded.”