Si Kesa at si Morito

Sa araw na ito ating alamin ang tungkol kay kesa at morito. Tara na at sabay sabay tayong matuto.

Si Morito at si kesa ay matagal na mag kakilala at nag iibigan. Sapagkat siKesa ay isang klaseng babae na talagang bagay na bagay kay morito dahilsa kanilang pagkakatulad . pero isang pangyayari ang naganap sa dalawa ngisinama si morito ng kanyang ama sa estados unidos upang doon pagaralin. dahil doon ay naiiwang nag iisa si Kesa.Lubhang ikinalungkot ni kesa ang pag-alis ni Morito.

Kaya naman ay nagkaroon si Wataru ng pagkakataon na paibigin si Kesa. Dahil nga sa pag-ibig nya rito ay nag aral pa sya ng paggawa ng tula. At di naman nagtagalay na pa ibig nya rin si kesa.pero sa totoo ay ang laman parin ng puso nikesa ay para kay Morito pa rin.

Ilang taon pa ang nakalipas nang magbalik si Morito. Dumiretso agad ito sakanyang tiyahin na si Komorogawa.Muling nagkita ang dalwa sa bahay niKomorogawa nagkoroon ng pagkakataon na muling maka-usap niya si Kesa.Sa tulay ng Watanabe niyang naka-usap ng ganap si Kesa di niya kasama siWataru at ng araw na ring iyon ay isinama siya ni kesa sa kanilang bahay.wala pa noon si Wataru sa mga oras n iyon. Nagtalik ang dalwa at iniutos niMorito na patayin nila si Wataru, nagulat na lamang ito ng sumang-ayon siKesa. Nandiri siya at dito lamang niya nakilala ang tunay na ugali ni Kesa.Npagkasunduan nila na si Morito ay darating sa bahay na iyon sa pag lubogng araw at siguraduhin na si Wataru lamang ang nasa loob ng kwarto.

Dumilim na ang paligid nagsimula na Kesa at pinaghandaan ang mgabinabalak para sa pagpatay kay Wataru. Sa mga oras na iyon lamang niyanapagtanto na mali ang kanilang binabalak at dapat pa ngang siya angmamatay dahil sa nagawang kataksilan nito sa kanyang asawa na si Wataru.Narinig na niya ang mga yapak ng paa ni Morito. Pinatay niya ang lampara at nahiga sa higaan. Pagkalao’ y dumating na si Morito at ingat na ingat samga kilos. Sinaksak niya ito ngunit ang hindi ni iya alam ay si Kesa ang taong naroon sa mga sandaling iyon at aksidenteng napatay niya si kesa.