Banghay

banghay

Ang banghay ay tumutukoy sa maayos at malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga magkakaugnayna pangyayari sa akda o paksa. Inilalahad dito ang maayos na pagsasalaysay ng mga pangyayari tulad ng ano ang mgapangyayari at ano ang kaugnayan at kahulugan ng mga pangyayaring ito sa binasang akda. Mga Bahagi ng Banghay Mayroong tatlong bahagi ang banghay. Ito … Read more