Diptonggo at Klaster

Diptonggo at klaster

1. Diptonggo – alinmang patinig na sinusundan ng malapitinig na /y/ o /w/ sa loob ng isang pantig. Ang mga diptonggo sa Filipino ay iw, iy, ey, oy, at uy. Ang diptonggo o diptong ay ang magkatabing patinig at malapatinig na mga tunog (nasa tamang pagkakasunod) sa isang silabol. Ang W at Y ay tinatawag … Read more