Pabula ng Kabayo at Kalabaw

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang Pabula ng Kabayo at Kalabaw. Tara! atin nang simulan! Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makaraan ang ilang oras … Read more