Karunungang Bayan

– Ito ay isang sangay ng panitikan kung saan nagiging daan upang maipahayag ang mga kaisipan na nabibilang sa bawat kultura ng mga tao. Ito ay nakakatulong da pag angkin ng kamalayang tradisyunal na nagpapa tibay ng pagpapahalagang kultural. Mga Uri ng Karunungang Bayan 1. Salawikain – Ito ay nakaugalian nang sabihin at nagsisilbing batas … Read more