Layunin ng APEC

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang layunin ng APEC. Atin ding alamin ang iba pang karagdagang impormasyon ukol sa paksang ito. Tara na’t ating simulan! Bago natin alamin ang layunin at kahalagahan nito, atin munang balikan kung ano nga ba ang APEC. Ano nga ba ito? – Ang APEC o tinatawag na Asia Pacific … Read more