Layunin ng ASEAN

– Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang layunin ng ASEAN. Atin ding malalaman ang iba pang karagdagang impormasyon ukol dito. Tara na’t saby sabay nating pag aralan at palawakin ang ating kaalaman ukol dito. Simulan na natin! Bago natin pag usapan ang layunin nito, atin munang alamin kung ano nga ba … Read more