Pabula ng Leon at Daga

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang pabula ng Leon at ng Daga. Tara na’t simulan na natin! Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay nagpapadausdos siya paibaba. Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma … Read more