12 Katangian ng Magandang Asal

Importante na maituro sa ating mga anak ang magagandang asal upang lumaki silang may takot sa Diyos at mabuti sa kapwa tao. Ang pagtuturo nito ay nagsisimula sa tahanan. Ang mga guro sa paaralan ay may malaki ring kontribusyon pati na ang mga kaibigan. Mga halimbawa ng Magandang Asal Pagaaral ng Mabuti Isa ang pagaaral … Read more