Matalinhagang Salita

Matalinhagang salita

Ang matalinhagang salita ay mga salitang may malalim na kahulugan. Ito ay kadalasang binubuo ng tambalang salita na ang kahulugan ay naiiba sa kahulugan ng dalawang salitang pinagtambal. Narito ang ilang halimbawa ng Matalinghagang Salita na maaari nyong sagutan. 1.Para akong natutunaw na kandila noong kinagagalitan ako ni Bb. Reyes. a.sumasama ang katawan b.hiyang-hiya c.naiinitan … Read more