Pagkakaiba ng Obhetibo at Subhetibo

– Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng Obhetibo sa Subhetibo. Atin nang palawakin ang ating mga kaisipan ukol dito. Tara na’t simulan natin! Bago natin talakayin ang pagkakaiba nila. Atin munang balikan ang kahulugan ng dalawang ito. Ano ang Obhetibo? – Ito ay tiyak na pagbibigay detalye sa isang … Read more