Kahalagahan ng Pagmamahal sa Bayan

kahalagahan ng pagmamahal sa Bayan

Ano ba ang pagmamahal sa bayan? Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagkilala sa papel na dapat gampanan ng bawat mamamayang bumubuo rito. Tinatawag din itong patriyotismo, mula sa salitang pater na ang ibig sabihin ay ama na karaniwang iniuugnay sa salitang pinagmulan o pinanggalingan. Ang literal na kahulugan nito ay pagmamahal sa bayang sinilangan … Read more