Pagkakaiba ng Pagsulong at Pag-unlad

– Sa paksang ito, ating talakayin ang pagkakaiba ng Pagsulong sa Pag-unlad. Tara na’t palawakin ang ating kaisipan ukol sa paksang ito. Simulan na natin! Bago tayo tumungo sa kanilang pagkakaiba, atin munang talakayin ang kahulugan ng dalawang ito. Ano nga ba ang Pagsulong? – Ang pagsulong o “growth” sa Ingles ay resulta ng isang prosesong nagpapakita … Read more