Parabula ng Alibughang Anak

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang kwento ng Alibughang Anak. Ano kaya ang ipinapahiwatig ng parabula na ito? Anong makukuha nating aral dito? Tara na’t sabay sabay nating basahin! ANG ALIBUGHANG ANAK May isang mayamang ama na may dalawang anak na kapwa lalaki. Hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa kayamanan ng … Read more