Ponemang Suprasegmental

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang lahat ng detalye tungkol sa Ponemang Suprasegmental. Kaakibat din nito ang mga halimbawa upang mas maunawaan natin ang paksa. Tara na’t ating simulan! Ano nga ba ang Ponemang Suprasegmental? – Ang ponemang suprasegmental ay naglalarwan rin sa makahulugang yunit ng tunog na karaniwang hindi tinutumbasan ng mga letra … Read more