Sanhi at Bunga

sanhi at bunga

ANg sanhi at bunga ay tinatawag na Cause and Effect sa wikang ingles. Alamin natin ang ibig sabihin ng bawat isa. Pati na rin ang mga halimbawa nito. Sanhi Sanhi – Ang pinagmulan ng isang pangyayari. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng isang kaganapan. Halimbawa: Si Layla ay kumain ng kendi (sanhi) kaya sumakit … Read more