Ullalim

Sa araw na ito ating alamin ang tungkol sa epiko ng Kalinga ang Ullalim. Tara at sabay sabay tayong matuto. Ang kwento ay nagsimula sa nakatakdang kasal nina Ya-u at Dulaw nangmakapulot ng nganga o ua (na tawag ng taga-Kalinga). Ang magkasintahanay naanyayahan sa isang pistahan sa Madogyaya. Nang sila ay nasa Madogyaya, naakit ang pansin ni Dulliyaw kay Dulaw hanggang si Dulaw ay magkagusto sa kanya. Sa pagplano na ligawan ni Dulaw si Dulliyaw ay naisip nitong painumin ng alak si Ya-u hanggang sa malasing. 

Habang si Ya-u ay natutulog sa ibang bahay ay saka niligawan ni Dulaw si Dulliyaw. Pinakain nito ang babae ng nganga at sinabi niya sa babae na sa pamamagitan ng pagtanggap niya ng nganga ang ibig sabihin ay tinanggap na niya ang pag-ibig na kanyang iniaalay. Bago siya umalis ay sinabi niya sa babae na siya ay babalik kinabukasan. Naiwan na nag-iisip ang dalaga.

Kinabukasan sa kalagitnaan ng gabi ay dumating si Dulaw sa bahay nina Dulliyaw. Habang sila’y kumakain ng nganga, sinabi nito sa babae na siya ay nagpunta roon upang isama ang dalaga sa kanilang bahay. Nagulat si Dulliyaw sa winika ng lalaki. Iyon lamang at nagkagulo na ang mga tao sa nayon. Sa pagtakas nila ay nakasalubong sila ng isang lalaki na may dala-dalang palakol at balak silang patayin. 

Bago sila maabutan ng lalaki ay nakaakyat na si Dulaw sa isang puno upang tumakas. Samantala wala namang mangahas na siya ay lusubin kaya naipasiya ni Ya-u na tawagin ang mga sundalong Español ng Sakbawan.

At noon nga si Guwela na kumander ng Garison ay umakyat sa kaitaasan ngKalinga na kasama ang mga sundalo. Iniutos niya na dakpin si Dulaw nanakaupo pa rin sa puno. Napag-alaman niya na marami ang tutol sa ginawaniya kaya wala na siyang lakas na lumaban nang siya ay lagyan ngposas. Sa utos pa rin ni

Guwela siya ay dinakip at nakulong sa Sakbawan.Makalipas ang tatlong taon na pagkakabilanggo, naging payat nasiya. Humingi si Dulliyaw ng nganga kay Dulaw. Kinuha ni Dulaw ang huling nganga sa bahay at ito’y pinag pirapiraso. Bago niya ito maibigay kay Dulliyaw bigla na lamang itong nawala.

Samantala, sa pook na Magobya naliligo si Duranaw. Sa paliligo niya sa ilogay nakapulot siya ng nganga. Kinain niya ito nang walang alinlangan.Matapos nguyain ang nganga ay bigla na lamang itong nagbuntis hanggangsa siya ay magsilang ng isang malusog na lalaki at pinangalanan niya itongBanna. 

Tatlong taon ang lumipas. Si Banna ay mahilig makipaglaro sa mga Agta, subalit siya’y madalas na tinutukso ng kanyang mga kalaro. Sinasabi na kung siya raw ang tunay na Banna ang ibig sabihin ay siya ang anak ni Dulaw na nakulong sa Sakbawan. Sinumbong niya ito sa kanyang ina ngunitpinabulaanan ito ng kanyang ina.

Sa isang iglap, si Banna ay naging malakas at naghangad ngpaghihiganti. Isang mahiwagang pangyayari ang nagdala kay Banna pati ngkanyang mga kasama sa Sakbawan. At doon ay kanyang pinatay si Dulliyaw. Sinabi ng isang kasama ni Banna kay Dulaw na si Banna ay kanyang anak, iyon lang at sila ay dali-daling sumakay sa isang bangka at sa isang iglap ay nakarating sila sa pook ng Magobya. Mula noon ay nauso na ang kasalan sa kanilang pook.