Alamat ng Chocolate Hills

Sa araw na ito ating tatalakayin ang alamat ng chocolate hills. Tara at sabay sabay tayong matuto.Noong unang panahon, sa probinsiya ng Bohol, parting Kabisayaaan, may lupangmalawak subali’t ito ay tuyot. Makikita mong biyak-biyak ang lupain kapag tag-init.Talagang pagpapawisan ka kapag napadaan ka sa lugar. Subali’t kapag tag-ulan itoay maputik at siguradong mababaon ang iyon paa kapag ikaw ay naka-yapak. Ngunitkung araw ng taniman ay maaliwalas ang kapaligiran sa kulay ng berdeng tanawin ng pook.

Ayon sa matatanda roon, may isang araw sa magkabilang dulo ng isla na may dalawang higanteng dumating. Ang isa ay nagmula sa parting timog at ang isa naman ay sa hilaga. Ang mga naninirahan doon ay nangangamba na baka magkita ang dalawa. Kaya’t nilisan pansamantala ng tagaroon ang lugar. Sa inaasahang pangyayari nagkita nga ang dalawang higante.

Anong ginagawa mo sa aking nasasakupan!” Ito’y aking pag-aari at umalis ka na,”galit na sinabi ni Higanteng mula saTimog . ” Maghanap ka ng lugar na iyongaangkinin.””Aba!, ako yata ang nauna rito at ito’y pag-aari ko na!” sagot ding galit ng higantemula sa hilaga.

“Ikaw dapat ang umalis!””Hindi maaari ito! Ito ay pag-aari ko!” sabay padyak ng Higante mula sa Timog atnayanig ang lugar na parang lumilindol.

“Lalong hindi maaari!” mas malakas ang padyak ng Higante mula sa Hilaga.Noong panahong iyon, ay katatapos pa lamang ang tag-ulan at maputik sakinatatayuan nila. Ginawa ng isang higante ay bumilog ng putik at binato sa isa.Subali’t gumanti rin ang isa at humulma rin ng isang bilog na putik at siya ring binatosa kalaban. Walang tigil na batuhan ng binilog na putik. Hanggang ang dalawa ayhingalin, naubusan ng lakas at nawalan ng hininga.

Tumumba ang dalawang higantena wala ng buhay.Marami ang nakasaksi sa pangyayari na tagaroon.Ang sumabat sa paningin ng mga tao ang mala-higanteng bolang putik na siyangginamit ng mga naabing higante sa pagbabatuhan.Pagkatapos ng pangyayari, nagsibalikan ang naninirahan doon. Namuhay ngmapayapa at masagana.Dahil sa bulubunduking ginawa ng mga higante na kulay tsokolate na sila ring napakikinabangang taniman, ito ang pinagmulan ng Chocolate Hills.