Alamat ng Sampaguita

– Sa paksang ito, ating matutunghayan ang Alamat ng Sampaguita. Tara na’t ating alamin ang kwento na ito. Sabay sabay nating basahin!

ALAMAT NG SAMPAGUITA

Isang araw ay may isang grupo ng mangangaso galing hilaga na inatake ng baboy ramo. Isa sa nasaktan ay si Tanggol. Ginamot ni Liwayway si Tanggol at nahulog sila sa isa’t isa.

Nang gumaling si Tanggol ay nagpaalam ito na umuwi sa kanilang bayan upang sunduin ang kanyang mga magulang. Plano niyang pormal na hingin ang kamay ni Liwayway. Ilang buwan ang lumipas at hindi pa rin ito nakakabalik.

Siniraan si Tanggol ng isang karibal niya na kinalat ang balita na nag-asawa na si Tanggol kaya’t hindi na ito nakabalik. Dinamdam ito ni Liwayway at nagkasakit ito. Ito ay lumubha at siya ay namatay.

DUmating si Tanggol na patay na ang kaniyang iniibig. Doon nalaman nila na nagkasakit ang kaniyang ina kaya’t natagalan itong bumalik. Mula noon ay hindi na siya bumalik sa kaniyang bayan at binantayan ang puntod ni Liwayway.

Ang huling sinabi ni Liwayway ay “Isinusumpa kita! Sumpa kita…”. Tumubo ang isang halaman na may napakabangong bulaklak. Tinawag nila itong Sampaguita na hango sa huling salita ni Liwayway.

Aral ng Alamat ng Sampaguita

– Lagi nating pakakatandaan na maniwala lamang sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi porket tsimis ito ay paniniwalaan na. Kailangan ring nating isapuso na maging matiyaga at pasensyoso sa mga bagay na ating minimithi dahil sabi nga nila, “kapag may tiyaga, may nilaga”. Balang araw ay makukuha rin natin ang mga bagay na ating pinapangarap.

Leave a Comment