Aliterasyon

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang kahulugan ng Aliterasyon at ilan pa sa mga karagdagang impormasyon ukol dito. Tara na’t simulan na natin!

Ano nga ba ito?

– Ito ay isang uri ng tayutay na gumagamit ng pag-uulit ng unang ponema, titik o tunog upang magbigay ng kakaibang punto o istilo. Ito rin ang hayag na repetisyon ng magkakaparehong inisyal na mga tunog ng katinig sa sunod-sunod o malapit na magkaugnay na mga pantig sa loob ng isang pangkat ng mga salita, kahit na ang mga salita na iba ang pagkakabaybay.

Layunin sa paggamit ng Aliterasyon:

 • Ito ay ginagamit upang makalikha ng magandang ritmo o ng mala musikang tunog ang pagbasa ng isang panitikan.
 • Ito ay ay nagbibigay ng mas madiin na kahulugan ng mga salita.
 • Dahil dito, mas mabilis na naisasaulo ang kabuuan at kahulugan ng isang panitikan.
 • Ito ay nagdudulot ng kakaibang aliw at katatawanan ang paggamit ng mga salitang mayroong parehas na tunog at bigkas.
 • Ito ay nagiging gabay upang mas lalo pang mahikayat ang mga mambabasa na tangkilikn ang mga lokal na panitikan.

URI NG ALITERASYON

1. Konsonans o Kaayunan

– Ito ang uri ng aliterasyon na ang inuulit ay ang pantig ng mga katinig. Tandaan na hindi letra o titik ang inuulit, bagkus ang tunog lamang ng mga letra ang binibigkas ng halos may pagkapareho.

Halimbawa:

 1. Mamasa-masa ang lupa sa malawak na maisan sa lupain ni Mang Mario.
 2. Sabay na hinikayat ang pangkat ng mandaragat.
 3. Siya ay nagdarasal ng taimtim hanggang umabot ang takip-silim.

2. Asonansiya

– Ito ang uri ng aliterasyon kung saan ang tunog ng patinig lamang ang inuulit mula sa mga magkakaugnay na mga salita.

Halimbawa:

 1. Aakyat na sana ako ng bus, kaya lang ay aabante na ito.
 2. Inalay kay Apo ang awitin ng kanyang mga apo.
 3. Lumabas ang dugo sa malapad niyang noo.

IBA PANG HALIMBAWA NG ALITERASYON:

 1. Maagang sumugod ang mga sugo ng palasyo upang hulihin ang mga salarin.
 2. Banta sa mga bata ang hindi pagturok ng bakuna.
 3. Siya ang may akda at gumawa ng asignatura.
 4. Ang isip na liko-liko ay sadya namang nakahihilo.
 5. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib, ito ang madalas sambit ng mga taong lubos na umiibig.