Bakit kailangan ng Ekonomiya ng panlabas na sektor?

– Sa paksang ito, ating malalaman kung ano nga ba ang rason kung bakit kailangan ng ating ekonomiya ng panlabas na sektor. Bakit nga ba? Ating alamin. Tara na’t simulan na natin!

Bakit nga ba ito kailangan?

– Kailangan ng ekonomiya ang panlabas na sektor sapagkat nakatutulong ito sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Ang panlabas na sektor ay kabilang sa mga tagaganap sa daloy na paikot ng ekonomiya ng isang bansa.

Bukod pa dito, ito pa ang ilan sa mga rason kung bakit mahalaga ang panlabas na sektor sa ekonomiya:

1. Mahalaga ang panlabas na sector dahil hindi lahat ng kailangan natin ay nasa bansa. Kailangan ng ugnayan sa panlabas na sektor o ibang bansa para sa pag-angkat natin ng produkto. Sa Pilipinas, mahalaga ang panlabas na sektor para sa mga produktong petrolyo dahil wala namang sapat na suplay ng enerhiya sa bansa.

2. Ang panlabas na sektor ay nagdaragdag ng kita sa ating ekonomiya. Ang isang bansa ay hindi lamang nag-aangkat mula sa ibang bansa, kung hindi mayroon din silang ipinadadalang produkto sa panlabas na sektor. Karagdagang kita ito para sa bansa dahil ang suplay na mayroon sila ay di nila kayang ubusin, kaya marapat lamang na ibenta ito sa panlabas na sektor.

3. Nagkakaroon ng magandang uganayan ang mga bansa. Mahalaga pa ring mayroong magandang ugnayan ang bawat bansa upang patuloy na makapagpalitan ng mga ideya, teknolohiya, maging lakas-paggawa upang mapanatili ang isang maayos at maunlad na ekonomiya. Mayroong mga bansang mas progresibo sa iba’t ibang aspekto na handa naman nilang ibahagi para sa kaunlaran ng mga kaalyadong bansa o sektor.