Bulubundukin (Kahulugan)

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang kahulugan ng salitang bulubundukin. Tara? Palawakin natin ang ating mga kaisipan. Simulan na natin!

Ano nga ba ito?

– Ito ay isang uri ng anyong lupa na nakahanay. Ito rin ay isang heograpikong lugar na binubuo ng maraming bundok na magkakaugnay sa heograpiya. Kadalasang ang mga sistema ng bundok o sistema ng mga bulubundukin ay ginagamit upang ipagsama ang mga ilang katanginang pang-heograpiya na may kaugnayan sa heograpiya o (sa rehiyon).