Ekonomiya Vs. Ekonomiks: Ano ang Kanilang Pagkakaiba?

Ang ekonomiya at ekonomiks ay dalawang salitang madalas na magkasama sa pag-aaral ng mga usapin tungkol sa paglikha, pamamahagi, at pagkonsumo ng mga kalakal at serbisyo. Ngunit ano nga ba ang kaibahan ng dalawang ito?

Ekonomiya

Ang ekonomiya ay ang pamamahala ng mga mapagkukunan – ang kasaganaan o kita – ng isang partikular na lugar, na may tanawin nito produktibo.

Ang ekonomiya ay tumutukoy sa aktwal na kalagayan ng isang bansa, rehiyon, o komunidad sa aspeto ng produksyon, kita, gastos, at iba pang salik na nakakaapekto sa antas ng pamumuhay ng mga tao.

Ang ekonomiya ay maaaring masukat sa pamamagitan ng mga indikador tulad ng gross domestic product (GDP), inflation rate, unemployment rate, at iba pa.

Rekomendasyon: Sektor ng Ekonomiya

Ekonomiks

Ang ekonomiks naman ay ang pag-aaral ng naturang mga pakikipag-ugnayan sa pananalapi. Ang ekonomiks ay isang agham panlipunan na nagsusuri ng mga desisyon at kilos ng mga indibidwal, grupo, at institusyon na may kinalaman sa paggamit ng mga limitadong mapagkukunan upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao.

Ang ekonomiks ay gumagamit ng mga teorya, modelo, at datos upang maunawaan at mahulaan ang mga epekto ng mga patakaran, kaganapan, at pagbabago sa ekonomiya.

Ang ekonomiks ay nahahati sa dalawang sangay: ang makroekonomiks at ang maykroekonomiks.

Ang makroekonomiks ay tumutukoy sa pag-aaral ng ekonomiya bilang isang buong entidad, na kinabibilangan ng mga pambansang, rehiyonal, o pandaigdigang usapin tulad ng implasyon, paglago ng kita, kahirapan, at kalakalan.

Ang maykroekonomiks naman ay tumutukoy sa pag-aaral ng maliliit na yunit ng ekonomiya, na kinabibilangan ng mga mamimili, pamamahay, mga mangangalakal, at merkado.

Ang maykroekonomiks ay nagsusuri ng mga salik na nakakaapekto sa pagtatakda ng presyo, alokasyon ng mapagkukunan, surplus ng prodyuser at konsumer, at iba pa.

Rekomendasyon: Kahalagahan ng Ekonomiya

Konklusyon

Sa madaling salita, ang ekonomiya ay ang realidad, samantalang ang ekonomiks ay ang pag-aaral ng realidad.

Ang ekonomiks ay tumutulong sa atin na maunawaan ang ekonomiya at makagawa ng mas matalinong desisyon tungkol sa paggamit ng ating mga mapagkukunan.

Ang ekonomiks ay mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao, lalo na sa panahon ng krisis at pagbabago.