Kahulugan ng Sanggunian

– Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang kahulugan ng Sanggunian. Atin ding alamin ang iba pang karagdagang impormasyon ukol sa paksang ito. Tara na’t ating simulan!

Ano nga ba ang Sanggunian?

– Ito ay ang ugnayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga bagay na siyang nagtatakda ng tiyak na paraan upang magkaron ng ugnayan ang mga bagay. Ito rin ay madalas na ginagamit sa mga akademikong sulatin sapagkat ito rin ay nagpapakita ng katiyakan, katuturan, at katotohanan hinggil sa isang bagay. Ang terminong ito ay ginagamit sa maraming larangan, o saklaw ng pag-unawa ng tao, na ipinapalagay na antas ng kahulugan partikular sa mga espiritu o sitwasyon kung saan ito ginagamit.