Kahulugan ng Sanggunian

– Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang kahulugan ng Sanggunian. Atin ding alamin ang iba pang karagdagang impormasyon ukol sa paksang ito. Tara na’t ating simulan! Ano nga ba ang Sanggunian? – Ito ay ang ugnayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga bagay na siyang nagtatakda ng tiyak na … Read more