Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Atin nang palawakin ang ating kaisipan ukol sa paksang ito. Tara na’t simulan na natin!

KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE

Ang Noli Me Tangere (Touch Me Not) ay isang nobela na isinulat ni Jose Rizal. Nabibilang sa kaligirang kasaysayan na ang pangunahing dahilan ng kanyang pagsusulat nito ay upang magbigay kritika sa pamamahala ng mga Kastila at sa pag-asang bigyan ng pagkakataon ang Pilipinas na maging kalahok ito sa Spanish Assembly.

Nagkaroon ng inspirasyon ang 24 anyos na si Rizal na isulat ang kaniyang unang nobela nang mabasa niya ang mga aklat na The Wandering Jew, Uncle Tom’s Cabin, at ang Bibliya.

Ang mga aklat na ito ang nagbigay ng lakas ng loob at ideya kay Rizal na ipagtanggol ang mga Pilipinong labis na nakararamdam ng pang-aalipusta sa mga mananakop.

Upang labis na maging makatotohanan ang kaniyang nobela ay ninais niyang maisulat ang ilang kabanata nito ng mga kapuwa Pilipino na nakaranas ng labis na kalupitan mula sa mga dayuhan.

Ngunit hindi niya ito naisakatuparan kaya naman siya na lamang ang nagsulat nito. Isinulat niya ang mga unang bahagi ng aklat noong 1884 sa Madrid at natapos ang ibang bahagi sa Paris noong 1885. Naisakatuparan naman ni Rizal ang nobela at tuluyang natapos noong 1887 sa Alemanya.

Nang matapos ang nobela, ang pondo naman sa paglilimbag ang naging suliranin ni Rizal. Pinahiram siya ng salapi ng kaniyang kaibigang si Maximo Viola.

Nang lumaganap sa bansa ang 2,000 kopya ng nobela, nakarating din ito sa mga Espanyol na labis na nagalit sa mga isinulat ni Rizal.

CTTO: Panitikan.com