Kahulugan ng Saklaw

Sa paksang ito, ating aalamin ang kahulugan ng mga salitang ito. Tara na’t palawakin natin ang ating mga kaisipan ukol sa paksang ito. Simulan na natin!

ANO NGA BA ANG SAKLAW?

– Ang salitang ito ay nangangahulugang sakop, kasama, kalakip, o kabilang. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na bahagi ng isang kabuuan. Pinapahayag nito ang lawak o kaya naman ang hangganan ng isang pananaw o isang bagay. Ito rin ay nagpapahayag ng lawak ng kapangyarihan o karapatan ng isang tao at Ito ay naglalarawan sa kung sakop ng isang pagsasaliksik o akademikong sulatin.

Halimbawa:

  • Patuloy padin ang pagtatalo tungkol sa Scarborough Shoal. Saklaw nga ba ito ng Pilipinas o ng Tsina?